Dataskydd

Användandet av vår hemsida är oftast möjlig utan att ge personlig information. När personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadress) samlas på våra sidor, sker detta så långt som möjligt på frivillig basis. Denna information kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi påpekar att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett komplett skydd av data mot tredjepartstillträde är inte möjligt.

Vi förbjuder uttryckligen användningen av kontaktuppgifter som publiceras här i enlighet med den tyska lagen om tillhandahållande av publiceringsuppgifter från tredje part för överföring av icke uttryckligen begärda reklam- och informationsmaterial. Operatörerna på denna webbplats förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via spam.